’Mooie Plaatsys’ haalt de eindstreep

1827-baukje-en-gittaFoto- en interviewproject haalt benodigde € 17.500 op - Het is ze gelukt: in ruim twee maanden hebben Gitte Brugman en Baukje Venema liefst € 17.500  opgehaald om hun project ’Mooie Plaatsys’ te kunnen realiseren. De box met vier boekwerkjes vol foto’s en interviews kan nu geproduceerd worden. Een prestatie van formaat waar terecht een glas champagne op gedronken is, maar stilzitten is er voorlopig niet bij. ”Het project wordt gelukkig door de Bilkerts gedragen.”

Bildt op het schild-02

1826-familiewapen-02-andreaeDe Bildtse Post begon vorige week met een nieuwe artikelenserie. In ’50x Bildt op ’t schild’ neemt drs. Kees Kuiken vijftig wapens onder de loep van families die veel op het Bildt voorkomen. Van ’Albarda’ tot ’Waling Cornelus’: historicus Kuiken brengt de komende 50 weken bijzondere (Bildtse)  familiewapens onder de aandacht.

Escher in het Graan is Bildtse blikvanger

1826-laatste-graan-wordt-platgetraptWoensdag is de laatste hand gelegd aan het indrukwekkende landschapsproject Een ode aan M.C. Escher in het graan. Kunstenaars werkten nauw  samen met boeren om de acht grootschalige kunstwerken in graanakkers te realiseren. Het platgestampte graan vormt figuren die een ode brengen aan de wereldberoemde graficus. De kunstenaars trapten het laatste graan plat onder grote belangstelling. 

Bildt op het schild-01

1826-familiewapen-albardaNieuwe serie: Bildt op het schild - De Bildtse Post trapt deze week af met een nieuwe artikelenserie. In ’50x Bildt op ’t schild’ neemt drs. Kees Kuiken  vijftig wapens onder de loep van families die veel op het Bildt voorkomen.

Vierde editie Bietpicknick in Westhoek

Op zondag 1 juli wordt in Westhoek de vierde editie van het Bietpicknick festival gehouden, het kleinschalige festival voor alle leeftijden.

Bildts woordeboek komt online

’t Bildts woordeboek krijt nag met onderstaande bon. dut jaar ’n online ferzy. Sytse Buwalda en de Fryske Akademy binne doende ’t woordeboek op internet te setten. Elkeneen kin dan fergeefs woorden opsoeke tussen ’t Bildts, Frys en Nederlâns. Ok komt d’r ’n nij beknopt pepieren Bildts woordeboek.

‘Wij wille as Bildts Aigene echt een organisasy worre’

Foor Bildts Aigene waar 2017 ’t drokste jaar in hur nag korte bestaan. De stichting – der’t Stichting Ons Bildt, Bildts Dokumintasysintrum en Kemmissy Meertalighyd in  ferenigd binne - wil dè Bildtse organisasy worre: een úthangbôrd, een gesicht, een ‘loket’ foor alles wat met ’t Bildts te krijen het. ’t Liefst deur ok in juridise sin een organisasy te worren, al is dat nag niet soafeer. ‘Wij sitte aigenlik nag tussen de ouwe en nije sitewasy in’.

‘Taalpromotie is een zaak van bewustzijn en liefde’

Humor, zelfrelativering, bewustzijn en liefde. En vooral: doen. Wie met die insteek een (minderheids-)taal voor het voetlicht brengt heeft de grootste kans van slagen dat taalpromotie ook echt werkt. “Taalpromotie heeft altíjd zin.”

Kunstenaars uit vier Frieslanden exposeren op Oudebildtdijk

De Oudebildtdijk heeft van 21 juni t/m 15 juli een eigen kunstroute. Onder de titel Fruchtbere Grônd worden op donderdag 21 juni in zeven aardappelschuren een  tentoonstelling geopend.

’Klaine Keizer is d’r weer: pas goed op ‘m’

1823-onthulling-beeld-klaine-keizer“Ik haw in soad ûnthullings meimakke, mar dit slacht alles.” Kunstenaar Hans Jouta uit Ferwert zag niet eerder zoveel belangstellenden  bij de onthulling van een werk van zijn hand. Liefst 200 mensen stonden zondagmiddag op en rond de Sylster Pyp om de ‘terugkeer’ van  de grote kleine Gerrit naar zijn Ouwe-Syl mee te maken. Onder hen veel familie van hem, ook vanuit Loosduinen, waar Gerrit op latere leeftijd woonde. Zijn beeltenis – op ware grootte – oogste alom bewondering.

Bildtse Post