Nominatie Hilarides Gysbert Japicxprijs

Hein Jaap Hilarides is genomineerd voor de Gysbert Japicxprijs, de belangrijkste literaire prijs van Fryslân. Zijn roman ‘De trekker van Troje’ is een van de vijf boeken op de ‘shortlist’.

De andere genomineerden zijn ‘De Achttjin’ van Aggie van der Meer, ‘Wurk’ van Elske Schotanus, ‘Renger’ van Nyk de Vries en ‘Famke famke’ van Ale S.  van Zandbergen.
De genomineerden zijn geselecteerd door een onafhankelijke jury. Grytsje Schaaf, Houkje Rijpstra en Atte Jongstra beoordeelden 70 Friese prozaboeken uit de periode 2015-2018.
De Gysbert Japicxpriis is de belangrijkste prijs van de Friese literatuur. De winnaar van de prijs ontvangt een bedrag van € 10.000 en een oorkonde. De naam van de prijs verwijst naar de Friese dichter Gysbert Japicx, geboren in Bolsward.
De prijs werd in  1947 ingesteld door het provinciaal bestuur. Dichter Obe Postma was in dat jaar de eerste winnaar van de Gysbert Japicxprijs. Dit jaar wordt de prijs  uitgereikt voor de categorie proza. De Gysbert Japicxprijs wordt op 16 november uitgereikt in Bolsward.


Bildtse Post