Bildtse kursisten krije getuugskrift

1914-getuugskrift-bildtse-kursistenDe kursisten die’t ôflopene seisoen de kursus Bildts folgd hewwe, kregen dînsdeg 26 maart hur getuugskrift útraikt. Soa’t ’t gebrúklik is binne alle  kursisten die’t de Bildtse kursus folgd hewwe slaagd.

Maar dan motte jim niet dinke dat deuze kursus ’n ’makky’ is. Och heden, ni. An de kursisten te horen is ’t niet maklik, maar ok niet overdreven moeilik. Met ândere woorden: ’t is seker te doen. Meskien is dut ’t doutsy foor goents, die’t d’r al jaren  teugenan stinne, om ankem jaar de kursus te folgen.
Deur te wainig anmeldings gong de kursus foor Bildtstaligen spitig genog niet deur.
Foor de kursus foor niet-Bildtstaligen waren d’r fier deelnimmers. Nou saaien wy krekt al dat de kursus foor Bildtstaligen niet deurgaan waar. Klopt ok foor ’t groatste part, maar wethouwer Jan Dijkstra het deuze kursus bij juf Janny Bouma thús folgd. Elke week kwam-y foor ’n paar uurtsys del om les te krijen. Ok hij slaagde en kreeg ’n getuugskrift. Dut getuugskrift an Jan, maar ok an ’e ânderen worden op dînsdegavend 26 maart l.l. in MFC Ons Huis útraikt. De kursuslaiders Kees Zijlstra en Janny Bouma hadden foor elk kursist ’n mooi praatsy en elkeneen lâs hur eksamenopstel foor.
Fotopresintasy - En doe’t de kursisten op ’e foto kommen waren, waar ’t tiid foor de fotosjo fan Jan Faber en Jelke de Jager. Feul Bilkerts kwammen ferbij. Heel feul fersturven mînsen ok.
De anwezigen hadden betiden mooie woorden over de persoanen die’t niet meer onder ôns binne. Ok worde ’t  onbedoeld ’n kwis, maar al ’n prachtige kwis: ”Wie is dut?” En dan worde de naam ropen. Prachtig! Jan en Jelke maakten d’r ’n boeiende presintasy fan en de mînsen die’t d’r waren hewwe och soa genoaten, soa deen bliken.
Op de foto f.l.n.r.: Janny Bouma (kursuslaider), Jan Dijkstra (Bildts foor Bildtstaligen), Hilde Hoogewoud (Bildts foor niet-Bildtstaligen), Kees Zijlstra (kursuslaider), Guus Hoogewoud, Pieter Drost en Frans van Dijk (Bildts foor niet- Bildtstaligen).

Bildtse Post