Ritmyk en Muzarthe onthullen fusienaam in Franeker

1903-fusie-ritmyk-en-muzartheNa ruim een jaar van voorbereiding zijn Ritmyk en Muzarthe op 1 januari 2019 officieel gefuseerd. De nieuwe kunsteducatie-instelling voor de gemeenten  Waadhoeke en Harlingen viert dit op zondag 20 januari met een nieuwjaarsconcert in theater de Koornbeurs in Franeker. Hierbij zullen diverse leerlingenen  groepen van Ritmyk en Muzarthe optreden. Ook wordt dan de naam van de nieuwe instelling op bijzondere wijze gepresenteerd. Het concert begint om 15.00  uur.

De optredens in de Koornbeurs worden verzorgd door een gitaarensemble onder leiding van Wim de Vrij, een fluitensemble met Gonny Roelofsen als dirigent,  het Clarinetchoir onder aanvoering van Luc Feikens, Jeugdkorps Burdine dat wordt geleid door Tjipke Pasma en popkoor Different Sound onder leiding van  Simon Bouma.
De krachtenbundeling volgt op de gemeentelijke herindeling in het noorden van Friesland waarbij de gemeenten Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en vier dorpen uit Littenseradiel in 2018 samen de gemeente Waadhoeke zijn gaan vormen.
De afgelopen maanden is door medewerkers van Ritmyk en Muzarthe hard gewerkt aan de inrichting van de nieuwe instelling. De lesplaatsen, onder andere in  Harlingen, Franeker en St.-Annaparochie, blijven met de voorgenomen fusie hetzelfde. Het fysieke kantoor vormt het muziekschoolgebouw aan de  Sjaardemastraat in Franeker en wordt in eerste instantie twee dagen bemand.
De nieuwe instelling is telefonisch elke dag bereikbaar. Op korte termijn wordt  een website met het gehele aanbod gelanceerd. Tot dat moment is het overzicht van de lessen en cursussen te vinden op ritmyk.nl. Hier is inschrijven ook mogelijk. (foto: Nico Pakvis)

Bildtse Post