Het Bildt prominent in nieuwe Rembrandt-route

1850-schets-rembrandt-zicht-op-st-annaTer gelegenheid van de tentoonstelling die het Fries Museum heeft gewijd aan Rembrandt & Saskia, liefde in de gouden eeuw (de expositie loopt tot  en met 17 maart 2019) heeft de Stichting Culturele Herdenkingen Fryslân, samen met het Historisch Centrum Leeuwarden, een toeristische route uitgebracht.

Bezoekers kunnen door Leeuwarden, Franeker en het Bildt een ’Rembrandtreis’ maken. Deze route voert de bezoekers langs locaties die voor   Rembrandt van Rijn en/of diens vrouw en muze Saskia Uylenburgh betekenis hadden.
Het gaat om wandelroutes in Saskia’s geboortestad  Leeuwarden (thans nog Culturele Hoofdstad van Europa) en St.-Annaparochie waar het beroemde echtpaar in de echt verbonden werd. Op het Bildt  worden bezoekers verder gewezen op Froubuurtstermôln (Rembrandt was de zoon van een molenaar), Zwarte Haan voor de schilderachtige vergezichten en de Súdhoekstermiddelweg, van waar Rembrandt in 1633 met zilverstift een panorama van St.-Anna maakte.
Uiteraard ontbreekt de Van Harenskerk niet, met een kopie van de trouwakte en het standbeeld. Ook is de stad Franeker meegenomen omdat Saskia daar woonde toen  het echtpaar in ondertrouw ging. In de speciaal gemaakte folder is tevens een ruim hoofdstuk opgezet over de Bildtse taal. Het Bildtse gedicht  ’Saskia’ van Froukje de Jong-Krap wordt er integraal in opgenomen.
De initiatiefnemers van de route rekenen erop dat tijdens de expositie in het Fries Museum er zeker mensen zijn die de route zullen volgen, om zo inzicht te krijgen in ”het echtpaar op vrijersvoeten”.
De folder is te bekijken op de website van HCL: historischcentrumleeuwarden.nl.
Bij de foto: Het zicht op St.-Annaparochie, geschetst door Rembrandt van Rijn, 1633 (collectie Kupferstichkabinett, Berlijn)

Bildtse Post