Landschappen en wereldsteden van Fred Thoolen in de Kanselarij

1812-werk-fred-thoolen-in-de-kanselarijIn de Kanselarij te Leeuwarden is nog tot 10 april de expositie ‘Times They Are A-Changing’ te zien van de Bildtse kunstenaar Fred  Thoolen. De Nijedykster koppelt er vier grote werken over Europese metropolen aan zijn (Bildtse) landschappen, terwijl hij reflecteert op globalisering, kolonialisme en imperialisme.

De expositie wordt gehouden in het kader van Leeuwarden-Fryslân 2018. Thoolen neemt één van de 19 exposities van de Art Tour   Leeuwarden voor zijn rekening. Alle kunstenaars hebben werk gemaakt rond het thema ‘Times They Are A-Changing’, een knipoog naar  Bob Dylan.
“Er komen andere tijden: ook het Europese continent heeft dat proces vanaf het ontstaan meegemaakt, van de stammencultuur tot de  globalisering, van de oerbossen tot wereldoorlogen, van overstroomde waddenterpen tot het Kristalpaleis voor Volksvlijt en van kolonialisering tot bankencrisis. En de tijden blijven veranderen,” zo luidt de tekst bij de expositie. Fred Thoolen heeft de tegenstrijdige gevoelens die deze voortdurende verandering oproept proberen te vangen in een installatie van schilderijen & keramiek die vol verbazing  deze ontwikkelingen beschouwt. “Het is niet de bedoeling dat deze schilderijen als een rebus van intenties gelezen worden. De schilderijen zijn krachtige beelden, die veel ruimte laten voor invulling. De doeken ogen van enige afstand zeer realistisch, hoewel de  schilderstreek duidelijk zichtbaar blijft. Het zijn ook “bekende” beelden met tegelijkertijd een verrassende ruimte-uitbeelding en  compositie. Het werk moet niet als pamflet gezien worden, maar als een kritische blik op wat we nu feitelijk zien in de exploitatie van de grote steden en van onze landschappen.”
Het project bestaat uit serie van vier doeken (200x180 cm.) van de centra van Amsterdam, Londen, Berlijn & Rome, en daarnaast vier landschappen (ong. 400x80 cm) eneen keramiektableau van 125x100 cm.
Fred Thoolen, ‘Times They Are AChanging’, De Kanselarij,  Turfmarkt 11 in Leeuwarden.
Alle werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur gratis te bezoeken.
Kijk ook op Thoolen’s website: artenon.frl

Bildtse Post