Volop actie tijdens Dag van de Moedertaal

Vandaag vindt de internationale Dag van de Moedertaal plaats. Verschillende Lân fan taal-partners besteden hier aandacht aan. Bovendien is Obe een van de  plekken waar het Minority Safe Pack getekend kan worden.

Op 21 februari kan in taalpodium Obe in Leeuwarden, het provinciehuis en op verschillende Friese scholen het Minority Safe Pack getekend worden. Dit  internationale initiatief uit 2017 om de waarde van de diversiteit van talen onder de aandacht te brengen van politici heeft al 600.000 handtekeningen opgeleverd. Het streven: een miljoen handtekeningen. De actie in Fryslân is een samenwerking van EBLT (Europeesk Buro foar Lytse Talen), Mercator (het kenniscentrum  van meertaligheid van de Fryske Akademy) en de Ried fan de Fryske Beweging. Online tekenen kan elke dag op minority- safepack.eu.
Start Friezen om utens - Bij Omrop Fryslân staan vandaag ook de moedertalen centraal. De omroep onderzoekt het aantal talen dat in Friesland wordt  gesproken. Naast moedertalen zoals het Bildts, het Hylpers of het Kollumers gaat het ook om buitenlandse (minderheids) talen. Luisteraars kunnen hiervoor  een zin uit het nummer ’Thús’ van Iris Kroes inspreken op een antwoordapparaat.
De dag van de moedertaal is ook de dag waarop op omropfryslan.nl de serie  ’Friezen om utens’ start. De reeks korte filmpjes, gemaakt door Miranda Werkman en onderdeel van Lân fan taal, is vanaf 23 februari op televisie te zien en vanaf  30 maart in Paviljoen Liwwadders in de Prinsentuin.

Bildtse Post