Genieten van laatste Bildtse federatiedag

1807-bildts-jeugdkorpsHet was ouderwets gezellig, afgelopen zaterdag in de Groate Kerk te St.-Jacob. Daar waren elf koren en korpsen weer aanwezig voor de jaarlijkse federatiedag:  muziek maken en bijpraten. Maar het was dit jaar wel voor het laatst in deze vorm. De federatie wil dit jaar proberen aansluiting te vinden bij koren en korpsen in de  gemeente Waadhoeke.

Hoe de federatiedag er in de toekomst uit komt te zien, is nog de vraag. De koren en korpsen willen hun ogen niet sluiten voor de nieuwe realiteit van de gemeente  Waadhoeke. Men gaat zich dit jaar buigen over hoe het verder moet.
Maar zaterdag was het nog als vanouds, en lieten elf koren en korpsen hun kunnen horen. De dag werd begonnen door het Bildtse jeugdkorps, die al heel goed op  weg zijn en aangemoedigd werden zo door te gaan. Het christelijk gemengd koor Looft den Heer, onder leiding van Durk de Vries, gaf een mooi optreden, aldus een bezoeker.
Het Bildts Frôlyskoor o.l.v. Tseard Nauta liet horen dat de nieuwe naam (het koor heette voorheen het Vrouwen van Nu koor) de kwaliteit niet heeft aangetast. Het  optreden van het christelijk Bildts Mannenkoor onder leiding van Siep Leenstra was eveneens mooi gezongen. Het Ensemble Muzarthe bracht onder leiding van  Jan van der Goot een goed programma dat leuk gespeeld werd.
Different Sound zong prachtig aan de hand van de goede leiding van Simon Bouma. De korpsen  speelden over het algemeen geweldig en zorgden voor sublieme klanken. Dat gold ook voor het einde, dat verzorgd werd door Different Sound en Oranje  Minnertsga, die met een prachtig lied de dag beëindigden. Met elkaar mooie muziek maken: hoe het ook komt in de toekomst, dát zal zeker zo blijven.

Jitske  Bergema-Banga

Bij de foto's:Boven: het Bildts jeugdkorps in actie. Ook het Bildts Frôlyskoor (onder) was zaterdag van de partij. Het koor komt voort uit de Vrouwen van Nu, maar zingt nu onder de nieuwe, Bildtse, naam. (foto’s Jan Bonefaas)
1807-bildts-frôlyskoor

Bildtse Post