Zingende vrouwen verder als Bildts Frôlyskoor

Het koor van de eind vorig jaar opgeheven Vrouwen van Nu afdeling het Bildt gaat zelfstandig verder als ‘t Bildts Frôlyskoor. Op 10 februari is het eerste optreden onder de nieuwe naam in St.- Jacob.

Het koor van de plattelandsvrouwen van ’t Bildt ontstond in 1955, toen in St.-Annaparochie naar aanleiding van het 450-jarig bestaan van het Bildt de revue ‘Aren út  Skelpen’ werd opgevoerd. Een aantal vrouwen besloot toen met zingen door te gaan en kwam eens in de twee weken bij elkaar.
De repetities werden bij een van   hen thuis gehouden en beurtelings was iemand gastvrouw. De dirigente was mevrouw Smid. Een paar jaar later werd zij opgevolgd door mevrouw Holtrop. Het koor  was toen driestemmig en bestond uit acht leden. Er werd alleen a capella gezongen.
Daarna volgde Jeanine Kramer mevrouw Holtrop op. Het koor groeide uit tot achttien leden en werd te groot voor de huiskamer, waarop men verhuisde naar de  Doopsgezinde Kerk.
Luuk de Vries nam daarna het stokje over. Op 31 december 2017 is de afdeling Vrouwen van Nu het Bildt opgeheven, maar gaat het koor door onder de nieuwe  naam Bildts Frôlyskoor,onder leiding van dirigent Tseard Nauta. ’t Bildts Frôlyskoor werkt samen met de dirigent aan een breed repertoire. Gekozen wordt voor aanstekelijke liedjes die fijn zijn om te zingen maar voor het publiek ook leuk zijn om naar te luisteren.
Uiteraard zingt het koor in het Bildts, maar net zo makkelijk in het Fries, Nederlands of Engels. Het uitgangspunt is in al die jaren hetzelfde gebleven: samen plezier maken. Momenteel bestaat het koor uit 24 leden. Iedere  dinsdag van 15.00 tot 17.00 uur wordt er gerepeteerd in de Skûl te St.-Annaparochie. Het eerstvolgende optreden van ’t Bildts Frôlyskoor is op 10 februari, tijdens de  federatiedag voor koren en korpsen in de Groate Kerk te St.- Jacob.

Bildtse Post