‘Met Bildtse groetnis’-palen eindigen op de Dwinger

1802-met-bildtse-groetnis-palen-op-vuilstortSic transit gloria mundi. Zo vergaat de schoonheid van de wereld: op het terrein van de voormalige Dwinger langs de Blikfaart liggen drie verweerde ‘Met Bildtse Groetnis’-palen. Hun werk zit er op, bestemming onbekend. Een korte geschiedenis van de palen die ‘Met Bildtse groetnis’ misschien wel de beroemdste Bildtse  leus maakten.

Door Gerard de Jong - De iconische borden begroetten voorheen de mensen die het Bildt op kwamen lopen of rijden. Vanwege de herindeling zijn ze verwijderd. De palen zijn gemaakt van beton en van zichzelf al loodzwaar, maar met de betonnen verankering eraan al helemaal niet in beweging te krijgen.
“Se binne ferwierre en skansearre troch de jierren hinne. En se binne eins net te rissen,” zegt Piet Jetze Faber van de buitendienst van Waadhoeke. Dat er  (particuliere) belangstelling voor is, dat is wel bekend. De palen zijn nu eigendom van de nieuwe gemeente: die zal moeten besluiten of ze weggegooid worden, of dat  ze een nieuwe bestemming krijgen. Voorlopig moeten ze het doen met een plekje op de vuilnisbelt van de geschiedenis.

In 1985 kwam toenmalig PvdA-raadslid Anne Tienstra met het plan voor de palen. Tienstra verwees naar het historische feit dat hier enkele eeuwen geleden ook  palen stonden, om het stadhouderlijk jachtterrein (het Bildt) af te bakenen. Geprobeerd werd nog om te achterhalen hoe die palen - die later door de patriotten werden neergehaald - eruit hadden gezien, maar dat bleek een zinloze missie. Burgemeester Bartele Vries en de raad hadden aanvankelijk moeite er geld voor vrij te  maken, maar het lukte: op woensdag 15 juli 1987 onthulde Vries aan de Monnikebildtdijk de eerste paal.

De tekst voor op de paal was een idee van wijlen Gerryt Dirks de Jong, hoofdredacteur en eigenaar van deze krant. De palen hebben er wellicht voor gezorgd dat ‘Met Bildtse groetnis’, dé Bildtse afscheidsgroet, nog meer ingeburgerd raakte. De ‘Bildtse groetnis’-palen liggen nu te wachten op een nieuwe bestemming, maar zoals bekend zijn er al wel opvolgers in de maak: de Bildtse gemeenteraad besloot in december dat er bij de invalswegen naar het Bildt nieuwe, mooie palen komen te  staan.
Dat idee werd ingebracht door Aldert Cuperus. De nieuwe grenspalen zullen gemodelleerd worden naar de mooie paal die in 2005 al werd geplaatst bij... inderdaad, Mooie Paal.

Bildtse Post