Openlucht-mezyktheater ‘Silte Liefde’ op festifal Westhoekbúttendyks

De plannen rond Westhoekbúttendyks op 6, 7, 8 en 9 septimber nimme starigan faste forms an. ’t Weekeand wort opend met ’t openlucht-mezyktheaterstik ‘Silte Liefde’, skreven deur Pieta Machiela. Hieronder ’n oversicht fan wat d’r allegaar te gebeuren staat.

• Op donderdeg 6 septimber is de start met ’n spektakulère opening,
• ’t Openlucht-Mezyktheaterstik ‘Silte Liefde’ fan Pieta Machiela sil 6, 7, 8 en 9 septimber opfoerd worre op dat unike stikky Westhoekbúttendyks achter de seedyk, met metwerking fan de Feetwarmers, Selma Rienks, Bildtse artysten en Bildtse teneelspeulers.
• Op frijdeg 7 septimber komt d’r ’n reüny foor dorpsgenoaten fan St.-Jabik, Ouwe-Dyk e.o. en fansels ok foor Bilkerts om ferens, met huldiging fan ’n besondere gast en feul gesellighyd en fermaak.
• Emmanuel Lasker, de skaakferening, sil op saterdeg 8 septimber búttendeur ’n simultaanwedstriid organisere, met metwerking fan ’n hele bekinde skaker, en ’n  skaakwedstriid spesjaal foor de jeugd.
• Tintoanstelling Groate Kerk: Wij hewwe Bildtse kûnstners froegen hoe’t sij ’t Bildt sien. Dut belooft ’n heel intressant skouspul op te leveren. Feul kûnstners hewwe  hur metwerking hierfoor al toesaid. Ok sil hier de ‘maquette’ te sien weze die’t Henk Rusman fan syn kûnstwerk met de prachtige spreuk ‘Tussen de diken rust de see in myn akkers’ maakt het.
• In ’t Jabikshuus achter de kerk sille foto’s en ouwe dorpsfilms fertoand worre (met metwerking fan Bildts Aigene) en ok de skoalkines worre betrokken bij dut  gebeuren. ’n Enthoesjaste ploeg leerkrachten het hur metwerking al toesaid. Hewwe jim nag ouwe dorpsfilms fan St.-Jabik en Ouwe-Dyk út ’t ferleden, nim dan even  kontakt met ôns op.
Loop en dorpskoier -  • SV Friesland organiseert de Loop om ’t Ouwe Bildt, marathon fan soa’n 42 km. Jan Kooistra het ôns fersekerd, dat d’r ok nag ’n estafetteloop komt, werbij deuze ôfstand in tweeën of in fieren knipt worre sil, en nag ’n koiertocht fan 5 en 10 km.
• Dorpskoier deur St.-Jabik met of sonder gids, hier hore fansels ok mooie foto’s en dorpsferhalen bij. Wij binne hier al drok met doende.
• De OTMV, de ferening die’t historys intressante trekkers en motoren met alles wat derbij hoord, fersameld en restaureerd, sil ploege op ’n stik grônd fan soa’n 7 ha. Op ‘m sels niet soa besonder, maar in dut gefal sil d’r ploegd worre fan oud na nij ark, dus fan ’t ploegen met peerden tot an de nijste mesines. En dat belooft fansels  ’n heel spektakel te worren. Feerder wort d’r ’n Motorrit organiseerd.
• In de Spitsroeden an de Ouwe- Dyk, froeger beter bekind as kleuterskoal Oost- en Westhoek, of ’t herberchy fan Betse en Tjerky, komt ’n tintoanstelling fan ouwe foto’s en allerhande saken die’t met dut rike ferleden te maken hewwe.
• Meijers Motorenmuseum is open tidens deuze dagen en laat dan alle ouwe motoren draaie, wat indrukwekkend is om te sien. Meijer Metal komt met ’n rondlaiding.
• ’t Programma fan Cars, Cola enCoins, Oldtimers fan Albert Meijer belooft intressant te worren, later hierover meer.
• Op ’t terrain fan Meijer Metal komt ’n nostalgise ‘markt’ met o.â. ouwe ambachten, hierbij ok ’t kampioenskap om ’t beste Bildtse (rookte) Aaltsy.
• Fansels sil ’t kaatsen en ’t kooitsytipelen niet fergeten worre, en ok de Jeu de Boulesklup geeft ’n demonstrasy.
• Op sundeg 9 septimber organiseert kefee de Oosthoek ‘Sloffermet’, op ’t terrain d’r naast.
• Bij Piet Hoekstra sil ’t Ouwe Gewassenfeld te sien weze, en kinne jim hier informasy over krije. • Ok de beelden die’t tidens de Aardappelweken bij de Ouwe-Dyk lâns te sien binne, sille ant en met 9 septimber staan blive.
• Deuze fier dagen sille ôfsloaten worre d.m.f. ’t Drakefestijn, hierover later meer.

Live op Eenhoorn - Kommissy Westhoekbúttendyks is och soa blij met al deuze enthoesjaste ferenings en metwerkers. Soa’n programma kin alleen plakfine, at wij metnander de skouders d’r onder sette. Meer hierover hore jou ankem saterdeg fanút Gaya Indonesia, Westhoek. Hier sit radio Eenhoorn deuze keer op lokasy met Even Bildts fan 12.00 ant 13.00 uur. Hierna kinne jim lústere na Binnen-Búttendykspraat met nijs, mooie ferhalen/ferhalefertellers over ferflogen tiden en fansels gesellige mezyk.
Frijwilligers socht - Wie’t him/ hur as frijwilliger opgeve wil, kin fia e-post kontakt opnimme met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..nl. Dat kinne jou ok ankem saterdeg in Gaya Indonesia doen. Kemmissy Westhoekbúttendyks, Bauky Luinstra

Bildtse Post