Bildtse Belangen krijt Bildtse-Kultuurpriis 2017

’Oeuvrepriis’ foor Geertsy Wijmenga - De Bildtse-Kultuurpriis 2017 gaat naar Bildtse Belangen. De stichting krijt de onderskaiding foor hur inset foor de Bildtse taal en kultuur. ’Bildtse Belangen set hur in soadat anderen hur insette kinne foor ’t Bildts aigene’, neffens de sjury. De priis wort tidens ’t Bildt Leeft, op 4 novimber, útraikt. Nij dut jaar is ’n oeuvrepriis, werbij ’n Bilkert in ’t sontsy  set wort. Dat is dut jaar Geertsy Wijmenga.

Deur Gerard de Jong - ”D’r binne ’n hele prot organisays en persoanen die’t hur met hart en siel insette foor de Bildtse taal en kultuur. Dos is d’r een organisasy die’t hur krekt soa sterk maakt foor ’t Bildts aigene, maar fooral op de achtergrônd oppereert. ’n Organisasy die’t hur d’r sterk foor maakt dat anderen hur sterk make kinne foor de Bildtse taal en kultuur. Die organisasy is Bildtse Belangen,” aldus de sjury.
Begonnen in 1994 as fôns út de asresten fan de opheven Bildtse Bank, is Bildtse Belangen ’n organisasy worren die’t ’n groate ferskaidenhyd an Bildtse projekten ondersteunt. Doe’t ok de Friesland Bank overnommen worde, het Bildtse Belangen hursels opnij útfonnen om ok in de toekomst de Bilkerts en Bildtse samenleving bediene en helpe te kinnen. Met raad en daad, en  finânsjeel. De stichting, nou onder laiding fan foorsitter Anne Vlaskamp, gâf sont 1994 rúm € 2 miljoen út an Bildtse projekten.
Eerder dut jaar brocht de stichting ’n boek út – skreven deur Douwe Zwart – over de geskidenis fan de bank. ”Dat boek is meer as alleen ’n boek over ’n bank: ’t geeft ’n prachtig beeld fan ’t Bildt  deur de jaren hine, de rôl fan de bank as bynmiddel in de Bildtse gemeenskap.”
Bildtse Belangen likent fan búttenen ’n beskaiden organisasy, die’t graag in de loute oppereert. ”Dat past de organisasy ok. Se sille hursels nooit op de borst kloppe en sette de projekten die’t se ondersteune foorop. Bildtse Belangen siet ’t nag altyd as hur missy om dat bynmiddel op ’t Bildt te wezen: op de achtergrond projekten ondersteune die’t elkeneen ten goede komme. Nou’t ’t Bildt  ankem jaar an ’t ongewisse aventuur fan Waadhoeke beginne, is ’t meskien wel belangriker dan ooit dat Bildtse Belangen niet alleen bestaan blyft, maar hur noeste werk doen blyft: ’t helpen en ondersteunen fan Bildtse projekten, fan saken der’t de Bilkerts allegaar fan profitere en die’t bijdrage an de leefberhyd op ’t Bildt, en an de Bildtse taal.” De Bildtse-Kultuurpriis wort sont 1987 útraikt an ’n persoan of instelling die’t hur inset foor de Bildtse taal en kultuur. De priis bestaat út ’n oorkonde en ’n bedrag fan € 500.

Oeuvrepriis Geertsy Wijmenga

Nij dut jaar is ’n spesjale fermelding foor ’n Bilkert die’t ’n soad foor de taal en kultuur betekend het. De sjury raikt dut jaar foor ’t eerst deuze ’oeuvrepriis’ út an Geertsy Wijmenga. Frou Wijmenga,  út St.-Anne, set hur hur hele leven al in foor ’t Bildts. Soa sat se in ’t bestuur fan Stichting Ons Bildt en in de sjury fan de Bildtse-Kultuurpriis. Se skreef ’t Bildtse Straatnameboek, trekt d’r op út om de Bildtse taal te promoaten en is ’n waardeerd kolumnist fan deuze krant. Wijmenga wort, at Bildtse Belangen de Bildtse-Kultuurpriis útraikt krijt, ok in ’t sontsy set.

Bildtse Post