Kijk, luister en proef bij nieuw seizoen Digi-Taalhuis

Zo’n 2,5 miljoen volwassenen in ons land hebben moeite met lezen, schrijven en rekenen. Zij zijn laaggeletterd. Helaas weten weinig mensen in Nederland van dit probleem. Stichting Lezen & Schrijven organiseert van 4 tot 10 september de Week van de Alfabetisering. In St.- Annaparochie worden op 6 september de successen van de Digi-Taalhuis- cursisten van vorig schooljaar gevierd met een boekpresentatie, hapjes en livemuziek. Iedereen is daarbij welkom.

”Laaggeletterdheid raakt onze samenleving. Die functioneert namelijk veel beter als iedereen mee kan doen. Het is dus niet alleen een persoonlijk probleem, maar een probleem van ons allemaal. Stichting Lezen & Schrijven, ROC Friesland College, De Skûle Welzijn en Bibliotheken Noord Fryslân bieden daarom in de Bibliotheek diverse cursussen om mensen digitaal- en taalvaardiger te maken.
Om de successen van de cursisten uit St.-Annaparochie van afgelopen schooljaar te vieren en het nieuwe seizoen te openen zijn er op 6 september diverse activiteiten,” zo laat de  bibliotheek Noord-Fryslân weten.
Boekpresentatie en heerlijke hapjes - Een cursist uit Azerbeidzjan presenteert een boek en andere cursisten presenteren hun kalender vol recepten uit alle windstreken. Natuurlijk is er ook een kleine proeverij van hapjes en er is livemuziek. Het begint om 10.00 uur in Bibliotheek St.-Annaparochie en de toegang is gratis. Iedereen is welkom!
Het Digi-Taalhuis - In het Digi-Taalhuis, gevestigd in de Bibliotheek, vinden mensen die moeite hebben met lezen en schrijven hulp en ondersteuning. In Fryslân zijn er in verhouding veel laaggeletterden (12,1% van de inwoners tussen de 16 en 65 jaar), waarvan een groot deel autochtoon. In het Digi-Taalhuis kunnen zij door computerprogramma’s en cursussen voor zelfstudie, een collectie boeken in eenvoudig Nederlands, een sociale ontmoetingsplek, prettige werkplekken, begeleiding en, waar nodig, doorverwijzing de vaardigheden beter onder de knie krijgen.

Bildtse Post