Kening fan ’e Greide wint Anita Andriesen prijs

Burgerinitiatief Kening fan de Greide heeft op dinsdagavond 18 juli de Anita Andriesen prijs in ontvangst genomen van gedeputeerde Klaas Kielstra. Hun inspanning is van grote  betekenis voor de ruimtelijke kwaliteit in Fryslân. Dankzij Kening van de Greide vindt er een open discussie plaats over de toekomst van het Friese platteland: het Friese landschap, de  boeren, de natuur en de biodiversiteit.

De jury is bijzonder onder de indruk van de beweging die het burgerinitiatief Kening fan de Greide in gang heeft gezet. ”De Kening heeft door niet aflatende inspanningen en een positieve houding veel mensen uit verschillende disciplines aan zich weten te binden.
Het is knap dat ze de discussie over de toekomst van ons platteland op een open en constructieve manier weet te voeren,” zo oordeelde de jury. Kening fan de Greide wordt op donderdag 27 en vrijdag 28 juli in Minnertsga opgevoerd. Beide voorstellingen zijn uitverkocht.
De jury bestond uit: Marco Goldenbeld, beeldend kunstenaar en docent; Loes Oudenaarde, stadsbouwmeester Amersfoort en Architect; Marin Cnossen, directeur Merk Fryslân; Niek Verdonk, stadsbouwmeester Leeuwarden; Annelies van der Goot, hoofdredacteur tijdschrift Noorderbreedte.
De Anita Andriesen prijs is bedoeld om een impuls te geven aan de ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteit in Fryslân. De prijs is bestemd voor een persoon, organisatie (of  samenwerkingsverband) die een drijvende kracht is achter behoud of versterking van ruimtelijke kwaliteit binnen de provinciegrenzen.
Oeuvreprijs - De Anita Andriesen prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit is een oeuvreprijs die in 2010 voor het eerst werd uitgereikt. Dit jaar wordt de prijs voor de derde keer uitgereikt. De  Bildtse Anita Andriessen was gedeputeerde van de provincie Fryslân van 2002 tot haar overlijden in 2008. Zij zette zich met name in voor het behoud van de kwaliteit van de ruimte van het  Friese landschap.

Bildtse Post