Fytsy fan Klaine Keizer foor’t Gazellefebryk

1724-fytsy-fan-klaine-keizer’t Fytsy fan Klaine Keizer foor ’t Gazelle-febryk in Dieren (1902) met feerder f.l.n.r: Aigner Jouky Rodenhuis, Sytse Keizer en Hink de Vries, de ’ontdekker’ fan de fyts. Lees meer op bladsy 11 fan de Bildtse Post fan 14 juni (nr 24) Kiky: Bertus Dijkstra.

Bildtse Post