Het sterrenspoor naar Nacht aan het Wad

Duisternis, rust en stilte beleven bij Zwarte Haan - Het project Nacht aan het Wad geeft de beleving van de nacht de ruimte op het recreatieterrein bij Zwarte Haan. Murk Wymenga en Sweder Spanjer hebben het winnende Starbarn ontwerp gemaakt. Het komt te staan in een nachttuin.

Op het recreatieterrein kunnen wandelaars, rustzoekers en pelgrims overnachten.  Als onderdeel van het Culturele Hoofdstad jaar wordt er op 25 juli 2018 een stilte festival georganiseerd.
Presentatie - Het Starbarn ontwerp wordt donderdag 8 juni gepresenteerd en het project Nacht aan het Wad en de nachttuin toegelicht in de Groate Kerk in Sint-Jacobiparochie. Daar is  ook het Pelgrimsinformatiecentrum gehuisvest. Het project Santiago aan het Wad maakt onderdeel uit van Nacht aan het Wad.
Dat heeft te maken met de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela dat zijn oorsprong heeft in Zwarte Haan. Het sterrenspoor dat daaraan ten grondslag ligt en stamt uit de tijd van  Karel de Grote, kan in 2018 weer worden gezien vanuit de Starbarn. Het project Santiago aan het Wad komt tijdens de presentatie ook aan bod. Ook wethouder Boukje Tol zal aanwezig  zijn. De gemeente het Bildt steunt ook een aantal van de genoemde projecten.
Het project in Zwarte Haan is een pilot voor nachtbeleving en een voorbeeld om langs de waddenkust meer ruimte te vinden voor de nacht. Een samenwerking van Feel the Night, Landschapsbeheer Friesland, Keunstwurk en Sense of Place. Keunstwurk coördineert het project als penvoerder van Nacht aan het Wad. Het ontwerp voor de eerste Starbarn werd mogelijk gemaakt door financiële steun van het Programma naar een Rijke Waddenzee.

Bildtse Post