Friese Voorleesweek

In de week van 6 t/m 9 juni 2017 wordt er op ongeveer 400 peuteropvangen en Kinderdagverblijven in het Fries voorgelezen.

Bij ons in de gemeente wordt er ook voorgelezen in het Bildts. Alle peuters krijgen zowel een Fries als een Bildts Tomkeboekje mee naar huis. De Friese voorleesweek wordt  georganiseer door het Selskip foar Fryske tael en Skriftekennisse in samenwerking met de Tomke Wurkgroep. Het Selskip foar Fryske tael en Skriftekennisse steunt de Friese taal  en cultuur in al haar facetten. Het Tomkeproject stimuleert het lezen en voorlezen in het Fries aan peuters.
Op dinsdag 6 juni 2017 wordt het eerste Tomke-boekje aangeboden op peuteropvang ’It Lytse Bosk’ in Minnertsga. Daar leest Uilkje Drost uit het nieuwste boekje voor aan de peuters.
Uilkje leest al 15 jaar voor en doet dit altijd met veel plezier. Ook Klaske ampen leest dit jaar voor de 15e keer voor. Op de andere peuteropvangen en kinderdagverblijven uit onze gemeente wordt er deze week ook door vrijwilligers met veel plezier voorgelezen.

Bildtse Post