week 37, september 1966

Raad het Bildt 30 september 1966. Voor verbetering van de verkeerssituatie aan de Hemmemaweg te St.-Annaparochie is het dringend gewenst dat wordt overgegaan tot de aanleg van een fietspad langs deze weg.

week 36, september 1966

Iedereen die de nieuwe winkel van de firma J.B. Visser en Zn. aan de Van Harenstraat in St.-Annaparochie van binnen heeft gezien, zal het met ons eens zijn dat het een keurige, moderne en frisse zaak is. Natuurlijk stelde Klaas Visser als lid van het chr. muziekcorps Excelsior de aubade die zijn corpsleden in combinatie met de drumband St.Anna hem en zijn vrouw brachten, bijzonder op prijs.

week 35, augustus 1966

Gereformeerde Jongelingsvereniging Pro Rege St.-Annaparochie bestaat 100 jaar. Wie tot 1866 terugduikt in de kerkgeschiedenis van St.-Annaparochie weet dat er toen twee  gereformeerde kerken bestonden.

week 34, augustus 1966

Raad het Bildt, 24 augustus 1966. Aan de Vereniging de Hollandse Molen te Amsterdam werd als bijdrage in de restauratie van de molen Welkomst op het zogenaamde Hoekje onder St.-Jacobiparochie,de enige nog werkende korenmolen op het Bildt, een subsidie toegekend van f. 2445.

week 33, augustus 1966

Ernstig ongeluk onder St.-Annaparochie. De kruising van de Langhuisterweg met de Zuidhoekstermiddelweg is als eerder bleek een gevaarlijk kruispunt.

week 31, augustus 1966

Een zware kraan van Bijlsma zakte donderdag 4 augustus 1966 door Jintsys brug in St.-Annaparochie.

week 30, juli 1966

Anne van der Ploeg overleden. Hij was een Bilkert en hij was een Vrouwbuurtster in hart en nieren en onder alle omstandigheden altijd Bildts pratend.

week 28, juli 1966

Portret van een sportman. Jan de Vries, een eerlijke, sportieve, bescheiden en succesvolle motorcoureur. In het jaar 1960, toen niemand op het Bildt nog had gehoord van  grasbaanraces, werd in Oudebildtzijl gelegenheid gegeven om met brommers op het sportterrein om prijzen te rijden.

week 27, juli 1966

Tijdens een receptie ter gelegenheid van het feit dat Joh. de Groot veertig jaar als polhoeder in dienstbetrekking was bij het waterschap De Bildtpollen en tevens afscheid nam, werd De Groot onderscheiden met de eremedaille in zilver in de Orde van Oranje Nassau.

Bildtse Post