week 09, maart 1967

De storm die 23 februari heel Nederland in zijn greep had heeft ook op het Bildt zichtbare sporen nagelaten. Overal zag men kapotte dakpannen op straat en kajuiten gingen naar de  Filistijnen, zinkendaken bogen om als bordpapier, fietsers moesten lopen.

week 08, februari 1967

De opening van de kleuterschool Speuls út Eand aan de Geert Veenhuizenstraat te St.-Jacobiparochie werd donderdag 23 februari met de fanfare ingeluid. De voorzitter van het schoolbestuur, O. Kolthof, memoreerde de geschiedenis van de kleuterschool in St.-Jacobiparochie.

week 07, februari 1967

Afdeling St.-Annaparochie van de Nederlandse Christelijke Arbeiders Bond (N.C.A.B.) bestond 40 jaar. Voorzitter G. van Lingen zei tot zijn leden dat wij moeten bewijzen dat het ons ernst is de Bond zo sterk mogelijk te maken en dat wij in onze vakbeweging Christenplicht willen betrachten. De avond werd opgeluisterd door het gezelschap Marklanken uit Suameer.

week 06, februari 1967

Verkiezingsuitslag leden Tweede Kamer, gemeente het Bildt. KVP 35, partij van de Arbeid 1461, V.V.D. 507, A.R.P. 1617, C.H.U. 762, C.P.N., 102, P.S.P 243, S.G.P. 6, Partij Voogd 1,  Boerenpartij 133, G.P.V. 18, Liberale Volkspartij 2, Noodraad 11, Landsbelangen 5, Partij Machiela 6, C.D.U. 13, Democraten ’66 60, Partij voor ongehuwden 17.

week 05, februari 1967

Zeer reële kans op aanleg van zwembad in St.-Annaparochie. De eerste spade moet uiterlijk 8 mei in de grond. Van de gemeentenaren moet nog f. 5400 komen.

week 03, januari 1967

Gemeentebestuur vergaderde met vertegenwoordigers van St.-Annaparochie. In het zuid-oostelijke deel van het dorp zullen na verloop van tijd in de omgeving van Ons Huis een groot parkeerterrein, een politiebureau, de nieuwe openbare lagere school en het Groene Kruisgebouw verrijzen. Uitbreiding van de begraafplaats zal in de komende 15 jaar waarschijnlijk     urgent worden.

week 02, januari 1967

175 jaren Ledige Uren Nuttig Besteed te Oudebildtzijl. Zes mensen waren de oprichters, een schoolmeester, een rustend zeekapitein en vier boeren en volgens de officiële lezing werd in het gezelschap de politiek van de dag besproken in een gezellig onderonsje.

week 01, januari 1967

Supermarkt in St.-Annaparochie. De gebr. Postma zijn momenteel bezig met de verbouw van de Coöperatie- winkel aan de Van Harenstraat te St.-Annaparochie. De benedenverdieping  met winkel, magazijn, woonkamer en keuken zal tot winkel worden omgebouwd. De diepte van de winkel wordt dan 17 meter, het vloeroppervlak 112 m2. De zaak wordt als supermarkt opgezet.

Verplaatst...

De artikels '50 jaar geleden' tot 1 augustus 2016 zijn verplaatst naar het archief.

week 51, december 1966

Het gemeentebestuur hield op 15 december een bespreking met de bewoners van Nij Altoenae. Een straatnaambord Oudebildtdijk-Nij Altoenae is niet mogelijk omdat de dijk ook daar officieel Oudebildtdijk heet.

Bildtse Post