Verplaatst...

De artikels '50 jaar geleden' tot 1 augustus 2016 zijn verplaatst naar het archief.

week 51, december 1966

Het gemeentebestuur hield op 15 december een bespreking met de bewoners van Nij Altoenae. Een straatnaambord Oudebildtdijk-Nij Altoenae is niet mogelijk omdat de dijk ook daar officieel Oudebildtdijk heet.

week 50, december 1966

Nieuw gemaal bij Zwarte Haan. Het voorlopig bestuur van het waterschap Noordelijk Westergo nam het besluit een nieuw gemaal te stichten bij Zwarte Haan, met een capaciteit van 700 kubieke meter per minuut.

week 49, december 1966

Ontmoeting met provo’s in St.-Jacobiparochie. Vrijdag 1 december werd in de Brouwerij een vergadering met provo’s gehouden. Aanwezig waren 8 provo’s en een 35 jeugdige belangstellenden. In een inleiding zette de kunstschilder Ten Hageman de bekende provostellingen uiteen. Een groot deel van de plaatselijke jeugd vond het programma van de provo’s  negatief en niet meer dan een voorbijgaande hobby.

week 48, november 1966

Op 1 desimber 1966 sturf de grôndlêger fan de Bildtse Post, Dirk, Gerrits de Jong (69). In Memoriam Dirk Gerrits de Jong. Wie maar een beetje met hem in contact kwam en zelf de hoedanigheid bezat om wat openheid tegenover hem te betrachten, vond in hem een partner met wie men in de beste zin van het woord kon samenwerken, zodat er wel sprake van begrip  voor elkaar, van verantwoordelijkheid, van solidariteit.

week 46, november 1966

Twee jongemannen, de achttienjarige Gerrit Jellesma en zijn vriend Meindert Keizer, beide uit St.-Annaparochie, zijn op de Langhuisterweg aangereden door een auto. Zij fietsten in de richting van Beetgum.

week 45, november 1966

Algemene waarschuwing. Wanneer u meubelen en woningtextiel wilt kopen en 26% teveel wilt betalen, dan moet u kopen op meubeltoonzalen via uw kruidenier, melkboer, manufacturier enz. en vinden het gelukkig dat u dit via veel onafhankelijke publiciteitsmedia hebt kunnen horen of lezen.

week 44, november 1966

Het is in Nederland niet zo exceptioneel dat twee jonge mensen die bij het onderwijs werkzaam zijn in het huwelijk treden. Het wordt unieker als ze in de zelfde school staan.

week 43, oktober 1966

Volière Beuckelaer. De volière bij bejaardencentrum Beuckelaer heeft zijn beste tijd gehad. Het werd destijds geschonken door een lid van volièrevereniging Het Noorden.

week 42, oktober 1966

Koopt in Vrouwenparochie. Vrijdagavond koopavond, tot 9 uur geopend. P. Wiersma Vivo kruidenier; E.S Veenstra rijwielen en bromfietsen; D. Braaksma Sperwer kruidenier; J. van der Wal elektrotechnische - en huishoudelijke artikelen; J. van der Ploeg Vegé kruidenier; J. Bosma manufacturen; G. Bloembergen zuivelproducten; P. van der Ploeg slager; T. van Gelder  parfumerieën; J. Hoogenberg verf, glas, behang; O van Sinderen zuivelproducten; D. Leistra sanitair en gasverwarming.

Bildtse Post