week 19, mei 1967

Boerderij van de heer H. Hoekstra aan de Oudebildtdijk geheel in de as gelegd. Zaterdagmorgen 6 mei, even over negen uur, ontstond vermoedelijk door kortsluiting brand in de boerderij van de heer H. Hoekstra aan de Oudebildtdijk onder St.-Jacobiparochie.

week 18, mei 1967

Vereniging Openbare Leeszaal en Bibliotheek het Bildt nam afscheid van een pionier. Op de algemene ledenvergadering op 26 april 1967 werd afscheid genomen van de heer W. Brouwer. Langer dan 45 jaar heeft Brouwer op punctuele wijze het secretariaat van de vereniging waargenomen.

week 17, april 1967

St.-Jacobiparochie wordt een mooi dorp. Zaal De Brouwerij was maandag 24 april behoorlijk bezet tijdens de dorpsbijeenkomst met b&w. Uiteraard nam de demping van de Westervaart een belangrijk deel van de besprekingen in beslag.

week 16, april 1967

Transactie tussen gemeente, J. Kampen en D. Bil zal aanzicht van de Van Harenstraat verfraaien. Door middel van een meervoudige transactie is het gelukt een zeer moeilijke situatie  aan de noordzijde van de Van Harenstraat tot een bevredigende oplossing te brengen.

week 15, april 1967

In memoriam. Te Oudebildtzijl overleed de 85-jarige E.B. Bronger. Hij is gedurende dit lange leven een actieve persoon geweest. Op alle fronten was Bronger actief.

week 14, april 1967

Alleen de zwanenhalsgevel doet nog denken aan de tijd dat Ds. Bergstra het huis aan het Westeinde te St.-Jacobiparochie bewoonde.

week 13, maart 1967

Wij hebben het even in handen gehad, een toto-formulier dat, als het was ingeleverd, honderdduizend gulden  aard zou zijn geweest. Het formulier behoorde toe aan Jelle de Bruin aan de Warmoesstraat in St.-Annaparochie.

week 12, maart 1967

Jaarvergadering Plaatselijk Belang St.-Annaparochie. Een lid maakte zich bezorgd over het steeds breder worden van het Waaiesloatsy. Het autorijden zorgt er voor dat de wal door deze extra belasting steeds verder zal afbrokkelen.

week 11, maart 1967

Oudebildtdijk blijft Oudebildtdijk. Eigenlijk was 9 maart café voorheen Anema in de Oosthoek te klein voor de vergadering met b&w over de toekomstverwachting van de Oudebildtdijk.  Streekbelangen Oost- en Westhoek draait nu 7 à 8 jaar en over de resultaten mag men niet mopperen.

week 10, maart 1967

De heer P. Hoekstra, wonende aan de Oudebildtdijk 237 onder St.- Annaparochie, heeft veertig jaar lang elke vreemde munt die hij bij landwerk vond, zuinig bewaard. Oud zijn ze, want de oudste datum die wij konden ontcijferen was 1768.

Bildtse Post