week 13, maart 1967

Wij hebben het even in handen gehad, een toto-formulier dat, als het was ingeleverd, honderdduizend gulden  aard zou zijn geweest. Het formulier behoorde toe aan Jelle de Bruin aan de Warmoesstraat in St.-Annaparochie.

Als chauffeur bij de M.B.N. te St.-Jacobiparochie is hij niet altijd in de gelegenheid het formulier zelf bij Schottmann in te leveren. De vorige week had hij het zelf kunnen doen, maar het formulier bleef ingevuld in zijn jasje zitten. Nieuwsgierig hoeveel hij goed had, vergeleek hij toch maar de ingevulde rijtjes met de uitslagen. In het derde rijtje zat geen fout. De nalatigheid van inleveren kostte hem f.100.000. Het formulier ging in de brandende kachel. Misschien lacht het fortuin hem nog eens toe. 

Bildtse Post