week 11, maart 1967

Oudebildtdijk blijft Oudebildtdijk. Eigenlijk was 9 maart café voorheen Anema in de Oosthoek te klein voor de vergadering met b&w over de toekomstverwachting van de Oudebildtdijk.  Streekbelangen Oost- en Westhoek draait nu 7 à 8 jaar en over de resultaten mag men niet mopperen.

Het bestuur wil het in breder verband zien want eigenlijk is men Stjabuurtster. Uit  de vergadering kwam de opmerking: laat men met Plaatselijk Belang St.-Jacobiparochie de gezamenlijke belangen behartigen. Burgemeester Van Veenen zei dat het beleid gericht is  op sanering van de woningen aan de Oudebildtdijk. Dat betekent niet dat wij de dijk leeg halen. Onze taak is nu het verbeteren van de slechte woningtoestand. Een tweede punt is de  recreatiewoning. Als de woning niet geschikt is voor permanente bewoning is die ook niet geschikt als recreatie onderkomen.
Natuurlijk moeten wij wel naar een recreatieve functie  toegroeien, die pas aan de orde komt als de afwateringsproblemen zijn opgelost en de dammen naar Ameland klaar zijn. Het verdwijnen van winkels brengt ongemak mee. Er is een duidelijke verschuiving naar de dorpen kenbaar. Het is wel duidelijk dat als de bewoning minder wordt ook het aantal leerlingen van een school achteruit gaat.
Er wordt bij het rijk serieus  gedacht aan subsidie voor busvervoer naar een centrale streekschool. Verbetering van de Westhoeksterweg is dit jaar niet mogelijk en zou alleen kunnen als de weg  St.-Annaparochie-St.-Jacobiparochie een nieuwe toplaag krijgt en de Westhoeksterweg zou kunnen worden meegenomen. In een levendige discussie werd opgemerkt  at als straks het tweedammenplan naar Ameland eens klaar komt, hier op het Bildt al een situatie moet zijn geschapen als trekpleister op recreatief gebied.

Bildtse Post