week 10, maart 1967

De heer P. Hoekstra, wonende aan de Oudebildtdijk 237 onder St.- Annaparochie, heeft veertig jaar lang elke vreemde munt die hij bij landwerk vond, zuinig bewaard. Oud zijn ze, want de oudste datum die wij konden ontcijferen was 1768.

Het is een munt van de stad Utrecht en er is een zelfde munt uit 1787. En verder een paar Zeeuwse en een paar Gelderse munten uit 1784 en 1788. Aardig is ook een muntstukje uit 1851, ter waarde van een halve cent.

Y. Feenstra uit de Westhoek legde de 15 kilometer van de door de LAT georganiseerde prestatiewandeltocht bij Leeuwarden af in de snelste tijd, 1 uur en 44 minuten.

Bij een recent onderzoek naar de taal van het kleuterschoolkind is vastgesteld dat ruim 80% Bildts spreekt, terwijl de rest voor het grootste deel tweetalig, Bildts en Fries is. Open brief H.S. Buwalda naar aanleiding van het vraagstuk Bildts-Fries-Nederlands.

Bildtse Post