week 25, juni 1967

Oudebildtzijl krijgt zijn sportaccommodatie. Op vrijdag 8 juni werd in de mantel van het sportterrein op Oudebildtzijl een nood-sportaccommodatie geplaatst, na het  verwijderen van tien meter mantel en het wegwerken van overtollige modder en het opmetselen van een hechte fundering.

week 24, juni 1967

Waterschap Noardlik Westergo heeft wapen. Het bestuur van het in de gemeenten Barradeel, het Bildt, Franeker, Franekeradeel en Menaldumadeel gelegen waterschap Noardlik Westergo verlangde ook een eigen wapen, dat per 2 juni 1967 officieel is vastgesteld.

week 23, juni 1967

In een tjokvolle zaal Halma op Vrouwbuurtstermolen werd een luisterrijke jubileumviering gehouden voor de 40 jaar trouwe dienst van de heer B. Dijkstra bij het selectie- en  bloembollenbedrijf Kooi N.V. aldaar.

week 22, mei 1967

Hotse Schuil, winnaar van de grote kermispartij, heeft die zondagavond een ongeluk gehad, dat nog goed afliep maar waarbij de brommer wel helemaal in de prak werd gereden. Hij passeerder ter hoogte van de Doopsgezinde kerk een rij geparkeerde auto, waarbij een van de auto’s plotseling weg reed.

week 21, mei 1967

Twee meisjes verdronken in St.- Jacobiparochie. De twee dochtertjes van de familie P. Brouwer van de Westerdijk in St.-Jacobiparochie waren woensdagmorgen 17 mei omstreeks 7 uur op de fiets van huis gegaan.

week 20, mei 1967

Schuttersvereniging te Vrouwenparochie maandag 8 mei opgericht. Het voorlopig bestuur bestaat uit Ds. J. ter Steege voorzitter; Sj. Veenstra secretaris, J. Hoogenberg penningmeester. Er zullen renteloze aandelen worden geplaatst.

week 19, mei 1967

Boerderij van de heer H. Hoekstra aan de Oudebildtdijk geheel in de as gelegd. Zaterdagmorgen 6 mei, even over negen uur, ontstond vermoedelijk door kortsluiting brand in de boerderij van de heer H. Hoekstra aan de Oudebildtdijk onder St.-Jacobiparochie.

week 18, mei 1967

Vereniging Openbare Leeszaal en Bibliotheek het Bildt nam afscheid van een pionier. Op de algemene ledenvergadering op 26 april 1967 werd afscheid genomen van de heer W. Brouwer. Langer dan 45 jaar heeft Brouwer op punctuele wijze het secretariaat van de vereniging waargenomen.

week 17, april 1967

St.-Jacobiparochie wordt een mooi dorp. Zaal De Brouwerij was maandag 24 april behoorlijk bezet tijdens de dorpsbijeenkomst met b&w. Uiteraard nam de demping van de Westervaart een belangrijk deel van de besprekingen in beslag.

week 16, april 1967

Transactie tussen gemeente, J. Kampen en D. Bil zal aanzicht van de Van Harenstraat verfraaien. Door middel van een meervoudige transactie is het gelukt een zeer moeilijke situatie  aan de noordzijde van de Van Harenstraat tot een bevredigende oplossing te brengen.

Bildtse Post