Gemeente moet geheime deal beter motiveren

Gemeente het Bildt krijgt 12 weken de tijd om duidelijk te maken waarom een financiële overeenkomst met supermarkteigenaar Wassenaar geheim moet blijven. Dat heeft de Raad van State woensdag beslist in een hoger beroep van journalist Tim Fierant van de Leeuwarder Courant.

FNP’ers op Bildtse les

Vijf FNP-raadsleden uit het Waadhoeke-gebied zijn op Bildtse cursus gegaan. De Friezen willen zo laten zien dat ze de nieuwe taal in de nieuwe gemeente verwelkomen.

Kritiek op verkeersmaatregelen Bildtdijken

’Tsjin snelhydsduvels helpe gjin maatrigels’ - Verkeerswethouder Nel Haarsma en haar ambtenaren wachtte een heet avondje in café Het Graauwe Paard op Ouwe-Syl, waar dinsdag 2 oktober gesproken werd over de genomen verkeersmaatregelen op de Oude- en Nieuwebildtdijk. Er was veel kritiek van enkele bewoners. Pas aan het eind kwamen beide partijen nader tot elkaar.

College en raad botsen over panden Minnertsga

Sloop oude bieb en gymzaal uitgesteld - De oude gymzaal en bibliotheek in Minnertsga worden voorlopig niet gesloopt. Het college wilde de panden afbreken: ze krijgen ze niet verkocht, de buurt verpaupert erdoor en er ontstaat mogelijk een gevaarlijke situatie. De raad wil echter wachten met de beurs trekken: eerst de allerlaatste begroting van het Bildt, volgende maand, bekijken en dan pas besluiten.

Raad van State eist stuk op in zaak zorgcentrum

De gemeente het Bildt moet alsnog het besluit openbaar maken over de geheimhouding van een financiële deal met supermarkteigenaar Wassenaar in St.-Annaparochie. De Raad van State heeft dit besluit opgeëist, omdat het volgens de Raad onterecht geheim is verklaard.

Wethouder Nel Haarsma op visite in de Beuckelaer

1634-nel-haarsma-bezoekt-beuckelaer-1Witte jas aan, pet op, en meekoken aan een barbecue voor 110 mensen - Wethouder Nel Haarsma gebruikt de zomerperiode om wat vaker op pad te gaan en mensen te ontmoeten. Bevangen door het schrijfvirus- Haarsma schreef met haar collega collegeleden vorig jaar een special in deze krant - deed ze verslag van haar ervaringen.

Betrapt

Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota donderdag had niet elk raadslid altijd oog voor de magere cijfers...

Afdelingen richten PvdA Waadhoeke op

1627-samson-aanwezig-bij-oprichting-pvda-waadhoekeDe PvdA-afdelingen van het Bildt, Menameradiel en Franekeradeel gaan verder als PvdA Waadhoeke. Zaterdag werden in Ons Huis de eigen lokale partijen opgeheven en de nieuwe partij opgericht.

Subcategorieën

Bildtse Post