Waadhoeke begint met waarnemend burgemeester

Gemeente Waadhoeke krijgt eerst een waarnemend burgemeester. De nieuwe gemeenteraad krijgt zo alle tijd om een profielschets op te stellen en de juiste kandidaat te zoeken. De ’echte’ nieuwe burgemeester zal in het najaar van 2018 worden aangesteld.

Raad heeft geen extra geld over voor Culturele Hoofdstad 2018

’Dizze sinten kinne wol better besteed wurde’ - De Bildtse gemeenteraad heeft donderdag een verzoek van Culturele Hoofdstad 2018 (CH2018), om € 1 per inwoner bij te dragen aan het cultuurfeest, naast zich neergelegd. De meerderheid voelt er niets voor € 11.000 bij te dragen terwijl niet duidelijk is waarvoor. Alleen het college en de PvdA wilden de aanvraag toekennen. ’Ik waar al bang dat ’t weer súnnighyd worre sou fanaven.’

CDA grootste, winst PVV en GroenLinks

SP profiteert van ineenstorten PvdA - Het CDA is op het Bildt de grootste partij geworden bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorige week. Net als het landelijke beeld boekten PVV, GroenLinks en D66 veel winst, terwijl de PvdA gedecimeerd werd.

Strijd dorpsnamen Waadhoeke barst los

1709-huidige-plaatsnaambordenHoe zullen de dorpsnamen in de nieuwe gemeente Waadhoeke gespeld worden? Zoals het nu staat, zijn die van Menameradiel en Littenseradiel Fries geschreven, en die van Franeker en het Bildt Nederlands. De vraag is of dat zo blijft. In Franekeradeel gaan stemmen op om de spelling in Waadhoeke gelijk te schakelen, en dan naar het Fries. Met als gevolg dat er op  het Bildt ook Friese dorpsnamen komen. Twee Bildtse partijen zien het met lede ogen aan, maar in Franeker ziet men het wel zitten. ”Ik wol ek wol Biltske plaknammen, mar dan moatte de Bilkerts dat sels regelje.”

Tweede Kamer stemt in met Waadhoeke

1707-minister-plasterk-tijdens-debatDe Tweede Kamer heeft vorige week woensdag ingestemd met het samenvoegen van het Bildt, Menameradiel, Franekeradeel en een deel van Littenseradiel tot de nieuwe gemeente Waadhoeke.

Verplaatst...

De artikels 'Politiek' tot 1 augustus 2016 zijn verplaatst naar het archief.

Gemeente moet geheime deal beter motiveren

Gemeente het Bildt krijgt 12 weken de tijd om duidelijk te maken waarom een financiële overeenkomst met supermarkteigenaar Wassenaar geheim moet blijven. Dat heeft de Raad van State woensdag beslist in een hoger beroep van journalist Tim Fierant van de Leeuwarder Courant.

FNP’ers op Bildtse les

Vijf FNP-raadsleden uit het Waadhoeke-gebied zijn op Bildtse cursus gegaan. De Friezen willen zo laten zien dat ze de nieuwe taal in de nieuwe gemeente verwelkomen.

Kritiek op verkeersmaatregelen Bildtdijken

’Tsjin snelhydsduvels helpe gjin maatrigels’ - Verkeerswethouder Nel Haarsma en haar ambtenaren wachtte een heet avondje in café Het Graauwe Paard op Ouwe-Syl, waar dinsdag 2 oktober gesproken werd over de genomen verkeersmaatregelen op de Oude- en Nieuwebildtdijk. Er was veel kritiek van enkele bewoners. Pas aan het eind kwamen beide partijen nader tot elkaar.

College en raad botsen over panden Minnertsga

Sloop oude bieb en gymzaal uitgesteld - De oude gymzaal en bibliotheek in Minnertsga worden voorlopig niet gesloopt. Het college wilde de panden afbreken: ze krijgen ze niet verkocht, de buurt verpaupert erdoor en er ontstaat mogelijk een gevaarlijke situatie. De raad wil echter wachten met de beurs trekken: eerst de allerlaatste begroting van het Bildt, volgende maand, bekijken en dan pas besluiten.

Subcategorieën

Bildtse Post